Köpevillkor

Information om dina rättigheter och skyldigheter när du handlar eller hyr av oss

Nedan följer en del halvtråkig läsning i form av nödvändig information om lagar och regler med mera som vi försökt göra så tydlig som möjligt. Skulle du ändå ha några frågor kring detta är du självklart varmt välkommen att kontakta oss.

Vi vill även passa på att säga att vi är människor precis som du, som själva fått uppleva vår beskärda del av problem i livet och vet hur jobbigt det kan vara när saker och ting strular. Därför lovar vi att alltid göra vad vi kan för att lösa eventuella uppkomna problem på enklaste och smidigaste sätt i den mån det är möjligt!


Allmänt

Priser

Alpindepåns priser inkluderar 25% mervärdesskatt, dvs. moms. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, momsjusteringar, valutaförändringar, tryckfel, prisfel, slutförsäljningar etc. Dessa meddelas vid beställning.
 

Minderåriga

Alpindepån får enligt lag inte ingå avtal med personer under 18 år. Minderåriga (under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få beställa från oss.


Rabatter

Rabatter och erbjudanden kan ej kombineras om inte annat anges. Rabatt på bokning via hemsidan ges enbart vid förbetalning med giltig rabattkod.


Uthyrning

ID-kontroll

För att motverka stölder och bedrägerier ber vi dig uppvisa giltig legitimation med foto vid all uthyrning, t.ex. svenskt körkort, EU-körkort, nationellt ID-kort eller pass.
 

Ej återlämnad utrustning

Återlämnas hyrd utrustning efter hyrestidens utgång debiteras hyra till och med den dag utrustningen återlämnas. Vid misstanke om att utrustningen ej avses återlämnas görs även en stöldanmälan till polisen.
 

Skadad utrustning

Den som hyr utrustning ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas i oskadat skick. Inspektion av utrustning sker vid återlämning. Vi förbehåller oss rätten att bedöma eventuella skador och/eller slitage i samråd med vår verkstadspersonal och eventuell reparationskostnad för åtgärd av skador eller slitage utöver det som kan anses normalt debiteras vid återlämningstillfället.


Försäkring

 1. Försäkringsgivaren är Alpindepån i Åre AB (nedan kallad Uthyraren)

 2. Försäkringen omfattar hyrda objekt som anges i Hyresavtalet (nedan kallad Hyresobjektet)

 3. Försäkringen gäller den Hyresman som anges i hyresavtalet (nedan kallad hyresmannen)

 4. Försäkringsperioden sammanfaller med den i hyresavtalet angivna hyresperioden

 5. Försäkringen gäller för stöld av hyresobjektet med den begränsning som följer av detta avtal

 6. Försäkringen gäller inte för:
  Förlust av hyresobjektet om hyresmannen agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst
  Stöld av hyresobjektet om det nattetid förvarats i olåst förvaringsutrymme
  Förlust som ersätts av annan försäkring
  Förlust som inte anmälts till uthyraren inom föreskriven tid

 7. Vid förlust av Hyresobjektet skall Hyresmannen till uthyraren betala en självrisk om 800 kr.

 8. För det fall villkoren för försäkringsersättning i avtalet är uppfyllda fritages – med undantag för självrisken – Hyresmannen från sin ersättningenskyldighet gentemot Alpindepån i Åre AB för förlusten av Hyresobjektet. Hyresmannen berättigas vidare att för resterande hyrestid enligt hyresavtalet utan ytterligare ersättning erhålla likvärdigt Hyresobjekt.

 9. Förlustanmälan skall omedelbart ske hos uthyraren, dock senast 24 timmar efter upptäckten, försäkringsbeviset samt en polisanmälan skall bifogas till förlustanmälan. Polisanmälan skall ske på polisstation i den ort där förlusten inträffade.

 10. För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelser Försäkringsavtalslag (2005:104).


Betalning & Säkerhet

Kredit-/betalkort

Vid beställning via webben gäller endast betalning med kort (Visa/MasterCard). Alla kortuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt av vår leverantör DIBS (www.dibs.se), och är inte synliga för eller sparas av Alpindepån. DIBS uppfyller kraven för PCI-DSS.
 

Säkerhet 

Alpindepån garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds via webbutiken är säkra genom vårt samarbete med DIBS där kortuppgifterna skickas i oläsbar form direkt till banken genom en sk. krypterad förbindelse. Alpindepå har därför inte tillgång till några kortuppgifter eller annan information som rör din betalning då dessa uppgifter hanteras av vår leverantör DIBS.
 

Hantering av persondata

Vid en beställning uppger du personuppgifter så som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. I samband med registrering och beställning är vi av praktiska skäl tvungna att lagra och använda dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Alpindepån lämnar dock absolut inte ut eller säljer dessa uppgifter vidare till tredje part, och behåller inte uppgifterna längre än nödvändigt, i regel max 1 år för att kunna följa upp beställningar från föregående säsong.

Enligt regelverket i GDPR har du också rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. För att göra det, vänligen kontakta oss på info@alpindepan.se
 

Ångerrätt & Återbetalning

Alpindepån följer Konsumentverkets regler och riktlinjer för e-handel vilket i praktiken innebär att du som kund har rätt att häva din beställning upp till 14 dagar efter att den gjorts. Detta gör du genom att kontakta oss direkt på info@alpindepan.se eller +46 647 50 300.

För avbokning senare än 24h innan utlämningsdag sker ingen återbetalning utan uppvisande av läkarintyg. I händelse av sjukdom som berör delar av eller hela beställningen görs återbetalning mot uppvisande av läkarintyg. Utrustningen måste då återlämnas senast 24h efter sjukintygets utfärdande.

Vid återbetalning sätter vi in pengarna på ditt kort eller bankkonto inom högst 30 dagar. En administrationsavgift utgår på 95 kr som dras från beloppet.

Tips: Kom ihåg att kontrollera om din reseförsäkring eller eventuella försäkring knuten till ditt betalkort täcker evt. kostnader på plats vid sjukdom som kanske inte kräver läkarbesök!
 

Reklamation

Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med den utrustning du hyrt eller köpt av oss är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt efter att evt. brister upptäckts eller upplevts, så att vi har möjlighet att rätta till detta på plats om möjligt. 

Vid reklamation av köpta produkter ber vi dig kontakta oss i förväg för en snabbare hantering av ärendet. Alpindepån står för alla eventuella kostnader vid leverans av ersättningsprodukt till dig, men ersätter inte eventuella kostnad att skicka produkten till oss.
 

Kontaktuppgifter för reklamation/återbetalning:

Alpindepån
Stationsvägen 16
830 13 Åre

Tel: +46 647 50 300
E-post: info@alpindepan.se


Force Majeure

Händelser utom vår kontroll

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.


Cookies

Alla gillar väl kakor, eller? Den här typen av kakor, sk. "cookies" är dock av digital typ, och dem vi använder på webbsidan används för att se hur många som besökt den, från vilket land, vilken tid och så vidare, så att vi kan se om innehållet på sidan är av intresse för er som besökare. Vi använder den också för viss annonsering genom sk. AdWords hos Google. Utöver det används den inte för annan annonsering och vi delar inte heller med oss av statistik och besöksuppgifter till andra, även om Google säkerligen gör det.

Gillar du inte cookies? Vi förstår precis hur du känner och kan varmt rekommendera tillägget Ghostery som du kan installera i din webbläsare för att blockera cookies från diverse annonsspårnings- och besöksstatistiksystem.